Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Kompetencje dla turystyki > Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-uproszczenia zasad udzielania wsparcia w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-uproszczenia zasad udzielania wsparcia w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie został zmodyfikowany w związku z uproszczeniem procedury udzielania wsparcia z racji konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Zmianie uległy następujące zapisy:

§ 2, ust. 3, § 3, ust. 1, pkt. a i b, § 7 (dodano ust. 29).

Analogiczne zmiany znalazły się we wzorze Umowy wsparcia (Załącznik 9).

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego