Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. > Aktualności > Kompetencje dla turystyki > Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw w projekcie

Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw w projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Operator został zobligowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do weryfikacji przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w ramach projektu pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” w zakresie objęcia sankcjami tj. zakazem udostępniania funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy.

Podmioty uzyskujące wsparcie finansowe w ramach projektu zobowiązane są złożyć podpisany Załącznik 17 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Oświadczenia podmiotu objętego wsparciem finansowym dot. okoliczności i podstaw do zakazu udostępniania funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy”.

W przypadku zmiany sytuacji dot. objęcia sankcjami i/lub w relacjach partnerskich /powiązań Przedsiębiorstwa i/lub sytuacji właścicielskich mających wpływ na okoliczności wykazane w dokumentach dot. sankcji należy złożyć ponownie oświadczenie.

Operator uwzględnił nowy załącznik w zapisach „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz w Załączniku 1 do Regulaminu „Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa”.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego