MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Kompetencje dla turystyki > Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 21 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „i” o następującym brzmieniu:

„i) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 15 – oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej.”

Pobierz załącznik »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego