Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. > Aktualności > Kompetencje dla turystyki > Zapraszamy na spotkanie informacyjne Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2023 r. o godz. 10:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo? Co otrzymasz?

mikro, małych, średnich przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski:
makroregion 4 województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring

Link do spotkania 19.05.2023 godz. 10.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
tel. 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450 swo@darr.pl
DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO
I OPOLSKIEGO

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego