Wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r. Informacja o ewentualnych kolejnych naborach zgłoszeń do projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego