Wydłużenie okresu realizacji projektu do 28.02.2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 28.02.2023 r.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego