Wyczerpanie alokacji – sektor TURYSTYKI

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dofinansowanie dostępne w ramach Projektu numer: POWR.02.21.00-00-RW20/19 pn. „Kompetencje dla branży turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” zostało w 100 % wykorzystane. Alokacja dostępna w ramach projektu została wyczerpana.

Dziękujemy za zainteresowanie Projektem.

Z poważaniem,
Zespół Projektu.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego