MDDP Akademia Biznesu > Ważne strony

Ważne strony

Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwojuhttps://www.power.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościhttps://www.parp.gov.pl/

Baza Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttps://www.uokik.gov.pl/

Informacje o Pomocy Publicznej https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Rekomendacje rady ds. kompetencji w sektorze turystyki odnośnie wyboru usług rozwojowych:
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/Za.15.1c_Rekomendacja-rada-turystyki_ost_190205.doc
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/ZACZNIK_15.2D_REKOMENDACJA-RADY-TURYSTYKI-9obowizujcy-od-15.05.2019r._190515.PDF

Kwalifikator MŚPhttps://kwalifikator.een.org.pl/

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚPhttp://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego