Sektor turystyki – uwaga – nowe szkolenia

Szanowni Państwo,

w związku z problemami branży wynikającymi z pandemii COVID-19, a także wprowadzonymi nowymi procedurami wynikającymi z wprowadzonych przepisów sanitarnych (szczególnie w hotelarstwie i gastronomii, Sektora Rada ds. Kompetencji – Turystyka podjęła decyzję o korekcie Rekomendacji Rady nr 2/2019 dodając dwa nowe obszary tematyczne.

Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19 , po których uczestnik miedzy innymi:
• Zna wytyczne dla hotelu podczas pandemii.
• Wie, jak przenosi się SARS-COV2 i jakie środki prewencji należy użyć.
• posiada wiedzę z zakresu zapobiegania wystąpieniu zagrożenia niesionego przez SARS-COV2.
• Umiejętności
• Potrafi dokumentować działania związane z ochroną przed SARS-COV2.
• Potrafi właściwie dobierać środki ochrony dla pracowników i gości hotelowych.
• Kreuje procedury związane z przyjęciem gości w dobie pandemii.
• Potrafi zapewnić ochronę procesom technologicznym (przede wszystkim w restauracji hotelowej) w obliczu zagrożenia SARS-COV2.

Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z COVID-19, po których uczestnik między innymi:
• wie jak przekazywać klientom informacje w związku z COVID-19 z pokazaniem intencji dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne gości
• zna zasady radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
• posiada podstawową wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie w konflikcie
• Umiejętności
• potrafi szybko, skutecznie i z dbałością o wysoki standard obsługi reagować na trudne sytuacje z klientami
• umiejętnie przekazuje informacje o obostrzeniach i wymogach związanych z COVID-19
• potrafi zadbać o zadowolenie klienta z jednoczesnym zadbaniem o bezpieczeństwo i spełnienie wymogów związanych z COVID-19

Aktualna wersja rekomendacji znajduje się TUTAJ

Zapraszamy do udziału w projekcie.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego