Instytut ADN dawniej MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Kompetencje dla turystyki > Poszerzenie grupy docelowej uczestników wsparcia z zakresu „Nowe technologie w turystyce”

Poszerzenie grupy docelowej uczestników wsparcia z zakresu „Nowe technologie w turystyce”

Przypominamy, że zakres usług rozwojowych współfinansowanych i możliwych do realizacji w ramach projektu pn. „Kompetencje dla branży turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” określają Rekomendacje Rady ds. Kompetencji w sektorze Turystyki dostępne w zakładce  „Do pobrania”.

Jednocześnie informujemy, że Rada Sektorowa ds. Kompetencji w sektorze Turystyki w rezultacie IV posiedzenia Komitetu Branżowego ds. Turystyki wyraziła zgodę na poszerzenie grupy docelowej usług związanych z obszarem „Nowe technologie w turystyce” o pracowników recepcji, zajmujących się sprzedażą usług. Dotychczas grupa docelowa określona była jako: „Kadra zarządzająca zakładami hotelarskimi a także organizacjami zajmującymi się sprzedażą usług turystycznych”.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego