Konkurs PARP „Pracodawca Jutra”

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz szósty organizuje Konkurs „Pracodawca Jutra”.

Tegoroczna edycja konkursu wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci – w zależności od tego czy reprezentują segment mikro lub małego przedsiębiorstwa czy też średniej lub dużej firmy.

W pierwszej z nich: „Rozwój pracownika” można zgłaszać takie inicjatywy, jak pomoc w rozwoju zawodowym pracowników, systemy motywujące do podnoszenie kompetencji, inwestycje w rozwój pracowników oparte na programach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje. Inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji miękkich to kolejny wariant inicjatyw, który może zostać doceniony w tej kategorii konkursu.

Zakres inicjatyw wchodzących w kategorię „Dojrzałe kompetencje” bazuje na programach rozwojowych dedykowanych grupom pracowników powyżej 50. roku życia. Docenione zostaną inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników oraz programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 lat i transfer ich wiedzy do osób o mniejszym doświadczeniu zawodowym i kompetencjach.

W ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” można zgłaszać inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym, itp.), tworzenie lub wspieranie autorskich platform, gier edukacyjnych oraz organizacji autorskich staży lub konkursów dla uczniów i studentów. W tej kategorii doceniane będą działania, w których wyraźne będzie zaangażowanie pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców i nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji i zyskiwania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Dodatkowo swoje wyróżnienia przyznają przedstawiciele 17 Sektorowych rad ds. kompetencji.

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach systemu sektorowych rad ds. kompetencji, w ramach którego m.in. realizowane są projekty polegające na wdrażaniu rekomendacji wydawanych przez Sektorowe Rady ds. kompetencji.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dla Przedsiębiorców: (https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra)

Informacje o konkursie »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego