Informacja dot. okresu realizacji projektu

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do projektu została zawieszona z powodu zakontraktowania środków budżetowych.
Informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2023 roku w celu realizacji zawartych umów i rozliczenia wsparcia przyznanego Przedsiębiorcom.

Zespół projektu

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego