MDDP Akademia Biznesu > Do pobrania

Do pobrania

Dokumentacja projektu jest opracowywana i udostępniania po zatwierdzeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Rejestracja przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania jest możliwa poprzez formularz udostępniony przez PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz

Rejestracja w bazie PARP nie jest równoznaczna z zaaplikowaniem.

Operator skontaktuje się z zarejestrowanymi przedsiębiorcami w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 21 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „i” o następującym brzmieniu:
„i) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 15 – oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej.”
Pobierz załącznik »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda III »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda II »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda I »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego