Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 28 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 3 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r. Informacja o ewentualnych kolejnych naborach zgłoszeń do projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw w projekcie

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanym przez Operatora pismem od Instytucji Pośredniczącej tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotyczącym wprowadzenia zmian w ścieżce weryfikacji przedsiębiorstw do udziału w projekcie, informujemy, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie Operator na każdym etapie udziału w projekcie będzie wymagał dodatkowych dokumentów od przedsiębiorstw aplikujących do projektu. I. DOKUMENTY, KTÓRE […]

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś […]

CZYTAJ WIECEJ

V NABÓR DO PROJEKTU SWO (WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŁÓDZKIE, ŚLĄSKIE)

Od 10 maja 2022 r. o godz. 12.00 do 31 maja 2022 r. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego […]

CZYTAJ WIECEJ

V NABÓR DO PROJEKTU SWO (WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE)

Od 10 maja 2022 r. od godz. 12.00 do 31 maja br. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś […]

CZYTAJ WIECEJ

Trwa XII runda naboru do projektu-aktualizacja Regulaminu rekrutacji

Szanowni Państwo, przypominamy o trwającym do 19.04.2022 r. do godz. 16:00 naborze do projektu pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” w ramach XII rundy. Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały naniesione zmiany w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 4 Etap II pkt. 2. Zmiany dotyczą dokumentów, […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego